Тезистерді қабылдау
Құрметті әріптестер!
Ауызша баяндамалар мен дәріске өтінімдерді қабылдау тіркелген пайдаланушылардан Жеке кабинет арқылы іске асырылады.
Материалдарды қабылдау күні:
- Тезистерді қабылдаудың басталуы – 2023 жылдың 18 ақпаны
- Тезистерді қабылдаудың аяқталуы - 2023 жылдың 28 ақпаны
Белгіленген мерзімнен кейін келіп түскен өтінімдердің қаралмайтынына назарларыңызды аударамыз. Коммерциялық және жарнамалық мазмұндағы, сондай-ақ ұсынылып отырған нәтижелердің жаңалығы мен өзектілігін қамтып көрсетпейтін өтінімдер қабылданбайды.

Әрбір қатысушыдан берілетін өтінімдердің саны шектелмеген.

Конгресстің Ғылыми комитеті өтініміңізді қарап, өтінімдерді қабылдау аяқталғаннан кейін Сізге баяндаманың бағдарламаға енгізілгені туралы хабарлама жіберетін болады.

Еңбектеріңізге жеміс тілейміз!
Тезистерге қойылатын талаптар
Тезистер тіркелген пайдаланушылардан Жеке кабинет арқылы қабылданады.
Рәсімдеу тәртібі:
1. ӘОК, мақала кодтардың көрсетілуінен басталады – ӘОК;

2. Авторлардың әрқайсысының аты-жөні (Times New Roman қарпі, кеглі – 12, аралығы – 1, жиектері: сол жақ-3, жоғарыдан, төменнен, оң жақтан – 2, 3 тілде);

3. Жұмыс орны, қаласы және елі. Авторлар тиесілі барлық ұйымдардың толық атауы;

4. 120 таңбадан асатын тақырып (Times New Roman қарпі, кеглі – 12, аралығы – 1, 3 тілде, бас әріппен);

5. Аңдатпа (аңдатпаның ұсынылатын орташа көлемі 250 баспа таңбасын құрайды және соңында қосымша қазақ (ТҮЙІНДЕМЕ) және ағылшын (SUMMARY) тілдеріндегі аудармасы болуы тиіс);

6. 3 тілдегі түйінді сөздер (қазақ/түйінді сөздер, ағылшын/key words);

7. Мақаланың мәтінің құрылымы мынадай болуы тиіс: кіріспе, материал мен әдістер, нәтижелер және талқылау;

8. Әдебиет (әдебиеттер тізімі) әрқайсысы жаңа жолдан басталатын 30 дереккөзден аспауы тиіс. (Times New Roman қарпі, кеглі – 12, аралығы – 1,5);

9. Қосымша: жарияланымдар тақырыбы, авторлардың аты-жөні, жұмыс орны, қаласы, елі және түйінді сөздері бар аңдатпа (3 тілде: қазақ, орыс, ағылшын).

Қосымша ақпарат алу үшін Ғылым және кәсіптік білім беру бөліміне +7 775 342 51 80 телефон нөмірі бойынша хабарласыңыздар, техникалық хатшы Нұрлыгүл Мұратқызы Қауысова. Электрондық мекенжайы: vestnik_2002@mail.ru
Талаптардың бұзушылығымен рәсімделген тезистер қаралмайды.

Аңдатпалар қосымша редакцияланбайды, соңғы нұсқаның түзетілуіне жауапты болуларыңызды сұраймыз (қате, емле, тыныс белгілері және т.б.).
АГРЕССИЯЛЫ
КАРДИОЛОГИЯНЫҢ
ЗАМАНАУИ ТРЕНДТЕРІ
ресми техникалық ұйымдастырушы